...en samen aan de slag gaan om jouw doelen te bereiken!

© 2020 Silverpolis BVBA   -   (+32) 485 12 98 47   -   Roel@motivision.be   -   Algemene voorwaarden    -   privacybeleid

Pesten aanpakken op maat van jouw school!

Pestgedrag aanpakken is een uitdaging waar élke school mee te maken krijgt. Volgens onderzoek van de UGent wordt 48% van de jongeren wel eens gepest op school of online. Ongeveer 18% van de jongeren pest

De psychologische littekens van pesten zijn ernstig en worden vaak levenslang meegedragen. Pesten heeft echter niet alleen negatieve gevolgen voor het doelwit, ook de rest van de klasgroep lijdt hieronder. Maar ook voor de school zelf zijn de gevolgen van pesten soms niet te onderschatten; De laatste jaren gaan berichten over pestsituaties steeds vaker viraal op sociale media, waarna deze in het slechtste geval ook nog eens worden opgepikt door de media. In veel gevallen gaat de situatie dan een eigen leven leiden en komt de school onterecht in een negatief daglicht

Tijdens het Motivisiontraject gaan we samen aan de slag om de jongeren, ouders én het schoolteam de nodige hapklare tools en inzichten te geven, zodat de hele school zich actief kan inzetten voor een positief schoolklimaat waarin iedereen zich thuis voelt! Thema's die we tijdens het traject behandelen, zijn o.a. (cyber)pesten, (zelf)respect, sexting, geweldloze communicatie,... 
 

 

(+32) 48512 98 47

Het Motivisiontraject.

Stap 1: Consultatie en intake

Tijdens een persoonlijk consultatiegesprek bekijken we hoe jouw school gebaat is bij het Motivisiontraject. Wanneer we besluiten om samen aan de slag te gaan, stippelen we de timing van het traject uit. Doorgaans houden we rekening met een totale looptijd van 5 weken. Om de beginsituatie te bepalen, doen we een anonieme (online) bevraging bij jongeren en schoolteam.

Stap 2: Motivision voor de jongeren

Als flitsend startschot van het traject breng ik mijn interactieve schoolvoorstelling "Re-Spect" naar jullie school. In deze talk rond respect en (cyber)pesten krijgen de jongeren concrete tips en adviezen rond het omgaan met en reageren op pestgedrag. Verder maak ik de jongeren warm voor het traject en effen ik het pad voor de leerkrachten, zodat zij comfortabel aan de slag kunnen gaan met het lespakket.

Het Motivisiontraject bevat een lespakket van 5 x 50 minuten. Dit pakket kan naadloos geïntegreerd worden in vb. de levensbeschouwelijke vakken of een titularisuur. Verder krijgen de jongeren toegang tot een online videoreeks waarin ze samen met mij dieper ingaan op de thema's uit het lespakket. Na elk hoofdstuk testen de jongeren hun opgedane kennis en vaardigheden via een korte online test

Alle jongeren maken tijdens het traject een waardevolle groei door. Leerlingen die al ooit te maken kregen met pesten, staan na het traject sterker in hun schoenen én zijn mentaal weerbaarder. Ook jongeren die pestgedrag vertonen, zien in wat de gevolgen hiervan kunnen zijn en voelen dat zij het eigenlijk niet nodig hebben om anderen te kwetsen, integendeel. Getuigen van pesten worden gemotiveerd om te reageren op pestgedrag en dit te melden bij de school. Deze omstanders zijn tenslotte een zéér belangrijke groep bij het oplossen van pestsituaties.  


Gedurende het hele traject ben ik voor jullie jongeren online bereikbaar via Instagram en Whatsapp om te antwoorden op al hun vragen.

Stap 3: Motivision voor het schoolteam en ouders

Een positief schoolklimaat maken we samen! Daarom verliezen we ook de ouders niet uit het oog.
De traditionele info-avond voor ouders is voor de school echter een organisatorisch huzarenstukje en ook voor de ouders is het niet altijd evident om deze avond bij te wonen vanwege werk of andere verplichtingen. In dit traject pakken we het dan ook anders aan!

 

Ik voorzie voor de ouders van jullie leerlingen een interactieve videocursus (2,5u) waarin ze praktische en concrete tips krijgen rond het herkennen van pestgedrag bij hun zoon of dochter en hoe ze hierover met hun kind in gesprek kunnen gaan. Uiteraard bevat de cursus ook advies voor ouders van jongeren die pestgedrag vertonen en jongeren die getuige zijn van pestsituaties. Verder focussen we op hoe je als ouder een pestsituatie (respectvol en objectief) kunt communiceren naar de school. Deze videoreeks is 24/24 toegankelijk en is ingedeeld in korte hoofdstukjes, zodat de ouders deze op eigen tempo kunnen verwerken.

Ook voor het schoolteam voorzien we een online videocursus (3,5u) die specifiek gericht is op reageren op pestgedrag. Wat doe je als je pestgedrag of een conflict opmerkt? Hoe pak je dit aan? In een extra hoofdstuk gaan we dan weer dieper in op het opstellen van een positief anti-pestbeleid, of om het positief te zeggen: een Feel good plan of wel-in-je-vel-pact. 

De online cursussen blijven levenslang toegankelijk. Heb je nood aan een opfrisser? Krijg je plots te maken met een pestsituatie? Dan kun je ten allen tijde de cursus opnieuw raadplegen. Na het afronden van de cursus krijgt de deelnemer een certificaat van deelname.

Stap 4: Online anoniem meldpunt

Getuigen van pestgedrag op school durven dit vaak niet melden uit schrik om zelf het volgende doelwit te worden. Uit onderzoek blijkt jongeren vaker pestgedrag melden indien dit anoniem kan. Motivision heeft een online platform ontwikkeld waarmee jongeren pestgedrag en andere situaties die hulp vereisen rechtstreeks en anoniem via smartphone kunnen melden aan hun school. Uiteraard is deze communicatie strikt vertrouwelijk tussen de leerling en de school. Motivision leest nooit mee!

Stap 5Certificatie

Na afloop van het traject mag jouw school zich terecht een trotse Motivisionschool noemen! Ik overhandig jullie dan ook graag persoonlijk het certificaat én een metalen wandplaat om uit te pakken met jullie inzet voor een positief schoolklimaat!

 
 

Alles op een rijtje:

Wat jouw school van ons krijgt:

​​

  • Interactieve voorstelling "Re-Spect" voor de jongeren,*

  • Lespakket van 5 x 50 minuten,

  • Ebook voor de jongeren rond (zelf)respect, pesten en zelfbeeld,

  • Prioritaire communicatie via email, telefoon, Skype en Whatsapp gedurende het volledige traject. 

  • Online videoreeks voor de jongeren die het traject volgen,

  • Online videocursus voor de ouders (+certificaat van deelname),

  • Online videocursus voor de leerkrachten (+certificaat van deelname),

  • Online platform voor het melden van pestgedrag,

  • Vooronderzoek en follow-uponderzoek,

  • Certificatie en eindrapportage.

 

De investering:   € 1885,00 (incl. BTW en vervoer)

* De voorstelling "Re-Spect "is geschikt voor max. 250 jongeren per voorstelling. Meer jongeren bereiken? Een extra voorstelling kan steeds besproken worden!

Eerstvolgende beschikbare startmoment - September 2020. Reservatie reeds mogelijk.

Op zoek naar een initiatief voor het huidige schooljaar? Bekijk dan zeker de interactieve talk "Re-Spect".

Voor welk jaar/welke jaren zouden jullie het Motivisiontraject eventueel willen organiseren?